Giới thiệu về Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam – VAFF

Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam
Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam

i. Hiệp hội thực phẩm chức năng là gì?

Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam có tên Tiếng anh là “The Viet Nam Association of Functional Food – VAFF”- đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp được hình thành để thực hiện các hoạt động được pháp luật, điều lệ ghi nhận liên quan đến thực phẩm chức năng. Sự ra đời của tổ chức này là rất cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển và hỗ trợ nhà nước trong lĩnh vực về thực phẩm chức năng.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam (2007 - 2017)
Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam (2007 – 2017)

ii. Chức năng của Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam

Chức năng của Hiệp hội thực phẩm chức năng không được ghi nhận cụ thể trong Điều lệ của tổ chức này, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Hiệp hội không có bất cứ chức năng nào. Xem xét về chức năng có thể nhìn rộng hơn về mục đích cũng như nhiệm vụ của Hiệp hội. Theo đó sự ra đời của Hiệp hội chủ yếu thực hiện các chức năng sau:

  1. Tập hợp, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và các lĩnh vực liên quan —> Hợp tác hỗ trợ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng đúng đắn, khoa học. (Khoản 2, Điều 2).
  2. Hỗ trợ, liên kết các hội viên cùng tham gia sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng có chất lượng và giá trị cao để mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; từng bước xây dựng lĩnh vực thực phẩm chức năng thành một lĩnh vực mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. (Khoản 2, Điều 2).
  3. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các vấn đề liên quan đến thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.
  4. Tổ chức đào tạo, giáo dục truyền thông để toàn xã hội “Hiểu đúng – Làm đúng – Dùng đúng” thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.
  5. Hỗ trợ và xúc tiến phát triển sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu dùng thực phẩm chức năng nhằm phát triển lĩnh vực thực phẩm chức năng Việt Nam mang tính dân tộc, khoa học, hiện đại và hội nhập, phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với pháp luật.
  6. Cung ứng các dịch vụ đào tạo, tập huấn, hội thảo, tư vấn, nghiên cứu, quảng cáo, kiểm nghiệm, công nhận, chứng nhận, bình chọn, xét thưởng, phân tích nguy cơ và các dịch vụ khác về thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.
Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam nhằm báo cáo tổng kết công tác phối hợp hành động giữa Cục An toàn thực phẩm và Hiệp hội trong năm 2021
Hội nghị Ban chấp hành nhằm báo cáo tổng kết công tác phối hợp hành động giữa Cục An toàn thực phẩm và Hiệp hội trong năm 2021

iii. Ý nghĩa của việc ra đời Hiệp hội VAFF

Có thể thấy, thành viên của Hiệp hội rất đa dạng, từ doanh nghiệp, tổ chức đến các cá nhân mà không yêu cầu bất cứ điều kiện gì đặc biệt, dĩ nhiên là phải hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Việc tập hợp, kết nối các chủ thể là chức năng quan trọng để tạo nên một tổ chức mạnh mẽ, thống nhất, có đủ nhân lực và tài lực để thực hiện các mục đích của hiệp hội.

Giúp đỡ các hội viên tìm kiếm việc làm, nguồn lợi nhuận, vừa đảm bảo được lợi ích của hội viên, vừa đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng và xã hội. Góp phần làm hoàn thiện hơn ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả và tối ưu.

Đưa ra các lời khuyên, giải đáp các thắc mắc cho xã hội. Phân tích và đưa ra các luồng ý kiến khác nhau có giá trị. Thực hiện kỹ năng chuyên môn cùng với sự hỗ trợ của kỹ thuật để đưa ra các kết luận liên quan đến thực phẩm chức năng.

Hiệp hội thực phẩm chức năng phải thực hiện hiệu quả, triệt để, thực hiện các hình thức đào tạo, giáo dục truyền thông tích cực, đa dạng, tối ưu. Hiệp hội giúp xã hội hiểu và làm chính xác đối với khẩu hiệu được đưa ra ở trên.

Làm thay đổi bộ mặt của đất nước trong lĩnh vực thực phẩm chức năng so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, không làm mất đi những giá trị cốt lõi và đặc biệt phải phục vụ cho hoạt động chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hội nghị tổng kết kế hoạch 2020 và kết quả phối hợp hành động giữa cục ATTP và Hiệp hội TPCN Việt Nam
Hội nghị tổng kết kế hoạch 2020 và kết quả phối hợp hành động giữa cục ATTP và Hiệp hội TPCN Việt Nam

iv. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam:

Theo Khoản 1, Điều 4, Điều lệ Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam: “Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước.” Hiệp hội có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Tùy theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, phạm vi hoạt động của Hiệp hội thực phẩm chức năng rất rộng, chi phối tới mọi đối tượng là thành viên hay tất cả các hoạt động được pháp luật ghi nhận. Để thực hiện hiệu quả, thì Hiệp hội thành lập các chi hội, tổ chức trực thuộc Hiệp hội, phân bố trên khắp cả nước. Việc Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước cũng là điều dễ hiểu trong mối tương quan như các hiệp hội khác. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng được thành lập bởi Bộ Nội vụ. Khi thành lập cơ quan có thẩm quyền đã xem xét đến tính chất, phạm vi hoạt động mang tính bao trùm và mong muốn Hiệp hội sẽ thực hiện được tối ưu mọi hoạt động dù ở bất kỳ phạm vi nào.

v. Sơ đồ tổ chức Hiệp hội VAFF

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM

Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” là gì?

Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” là giải thưởng uy tín do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức mỗi năm, nhằm tôn vinh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng tốt, an toàn, hiệu quả được người tiêu dùng tín nhiệm.

Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” đã được tổ chức 10 lần rất thành công; nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng và người tiêu dùng trong cả nước. Từ đó, khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực để đưa ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân. Người tiêu dùng Việt Nam xem giải thưởng như một căn cứ để tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín và chất lượng.

Sau 3 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi tư duy trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe rất nhiều, như: Ưu tiên phòng bệnh hơn chữa bệnh, dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho chăm sóc sức khỏe, gia tăng sử dụng thảo dược thiên nhiên và thực phẩm chức năng để tăng cường sức khỏe…

Năm nay, với gần 500 sản phẩm gửi hồ sơ về tham gia; Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã lựa chọn ra hơn 100 sản phẩm đảm bảo tiêu chí của Hiệp hội để trao chứng nhận và Huy chương “Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng”. Trong đó có một số sản phẩm đoạt được “Cúp vàng” như Nature Power, Herbalife, Amway, …

Trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm của 25 Doanh nghiệp đoạt giải.
Trao Huy Chương Vàng và Giấy Chứng nhận đạt SPVVSKCĐ năm 2022, cho sản phẩm của các Doanh nghiệp đoạt giải.
Nature Power đoạt Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng 2022
Nature Power đoạt Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng 2022

Nguồn:

Người biên tập: Monz

5/5 (1 Review)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt hàng

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *